Secila pyetje është një mundësi që ju të përshkruani llojin e gjërave që ju si person mund t’i bëni, do të mund t’ju pëlqente/do të donit t’i bënit ose veprimin që ju përshtatet juve më së shumti. Kur t’i keni zgjedhur të gjitha opsionet që ju përshkruajnë juve, do të fitoni një kod të njohur që ka për qëllim të ju ndihmoj në përcaktimin shtigjeve të karrierës që funksionojnë më së miri për ju.


A jeni..
Bindës/e? Vëzhgues/e?
Idealist/e? Atletik/e?
Person që i kupton gjërat me tdellësi? I/e aftë për të punuar me pajisje dhe makineri?
Kurioz/e? I/e përgjegjshëm/me?
I/e prirur për mekanikë? Efektiv/e?
Person me vetëbesim? I/e drejtpërdrejtë?
Miqësor/e? Tip shkencëtari - përdorni informacione për të zgjidhur probleme të reja ?
Person që i kupton të tjerët? Kreativ/e?
I/e përpiktë? Person që e do natyrën?
I/e aftë për të bërë diçka tuajën? Ndihmues/e?
Analitik/e (ju pëlqen t’i kuptoni gjërat)? Kategorik/e?
Entuziast/e Energjik/e?
Mekanik/e? Intuitiv/e?
Shpirt i lirë ose rebel/e Shpikës/e, origjinal/e?
I/e shoqërueshëm/me? I/e pa kufizuar në korniza?
Pedant/e (I/e kujdesshëm/me për dukjen) Person me imagjinat?
Metodik/e? Praktik/e?
A mund..
T’i bindni njerëzit që t’i bëjnë gjërat në mënyrën tuaj? Të mësoni/trajnoni të tjerët
Të udhëhiqni një diskutim grupor? Të planifikoni dhe të mbikëqyrni një aktivitet?
Të skiconi, vizatoni, pikturoni? Të sugjeroni një mënyrë më të mirë për të kryer një detyrë?
Të këndoni, aktroni ose vallëzoni? Të shkruani tregime, poezi, muzikë?
Të riparoni gjëra elektrike? Të organizoni aktivitete dhe ngjarje?
Të përdorni paisjet mekanike ose elektrike? Të toleroni ndryshimet e motit?
Të bëni shumë shkresa në kohë të shkurtër? Të përdorni kompjuterin?
Mbani evidenca në mënyrë të duhur? Të zgjidhni probleme matematikore ?
Të dizajnoni kreacione mode, interiere ose tdurje (qëndisje)? Të filloni projekte?
Të krijoni vepra origjinale artizanale, projekte pune ose shkollore? Të përdorni makina dhe pajisje elektrike?
Të ndërmjetësoni ngatërresa (konflikte)? Të shkruani shkresa të mira zyrtare?
Të ngrini një tendë? Të udhëhiqni një grup?
Të bëni llogaritje të ndërlikuara? Të mendoni në mënyrë abstrakte?
Të shisni gjëra ose të promovoni ide? Të zgjidhni probleme mekanike?
Të mbani fjalime? Ta shprehni veten në mënyrë të qartë?
Funksionon mirë brenda një sistemi? Të bashkëpunoni mirë me të tjerët?
Të përdorni mikroskopin? Mereni me sport?
Ta kuptoni shkencën - të përdorni informacionin për të gjetur zgjidhje? Të luani ndonjë instrumenti?
A ju pëlqen të..
Siguroheni që puna kryhet? Bëni eksperimente?
Zgjidheni për një post dhe të bëni që mendimet e juaja të merren parasysh? Gatuani pa recetë udhëzuese?
Lexoni revista shkencore ose teknike? Jeni në qendër të një aktiviteti?
Punoni me numra? Punoni në grup?
Shprehni stilin tuaj personal? Mbani evidenca të detajuara?
Të fotografoni? Eksploroni ide?
Luani sporte ekipore? Gatuani (përgatitni ushqim)?
Ndiqni procedura të përcaktuara qartë? Shkoni në koncerte, teatro, ekspozita arti?
Punoni në ambiente të jashtme? Fitoni një çmim për aftësi udhëheqjeje ose shitjeje?
Punoni si i/e pavarur (vetë, me pak udhëzime)? Merrni vendime që prekin të tjerët?
Përdorni kompjuterët? Ndihmoni njerëzit që kanë probleme?
Bëni vepra artizanale, të bëni dhurata për miqtë dhe të afërmit? Riparoni vetura, kositëse bari, makina qepjeje ose lodra të fëmijëve?
Bëni fushatën tuaj politike? Merrni pjesë në takime?
Shkruani në kompjuter, të organizoni dosjet, të shkruani me 10 gishtat në tastierë? Restauroni ose të punoni me duar?
Qëndroni në ambientet e jashtme? Takoni njerëz të rëndësishëm?
Bëni punë vullnetare? Këmbëngulni deri në përfundimin e detyrës?
Keni përgjegjësi për detajet? Punoni me njerëz të rinj?
Jeni fizikisht aktiv? Lexoni libra fantastikë, dramë, poezi?